Tüm İndirimlere Ek Sepette %15 İndirim!
Ana Sayfa / Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Dali Tekstil İnşaat Turizm Otomotiv Nakliye İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi  Limited Şirketi ("Şirket") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") düzenlemelerine uyumlu bir şekilde kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirketimize ait “internet sitesi”nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek “İnternet Sitesine Üye” olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Şirketimiz tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

İnternet Sitesine Üyesi olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, amaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, üyelik sözleşmemiz kapsamında Şirketimize ait yararlandığınız hizmetin yer aldığı internet sitesi üzerinden elektronik ortamda; canlı yardım, çağrı merkezi ya da e-posta kanallarıyla iletişime geçtiğinizde ise iletişime geçtiğiniz kanal vasıtasıyla elektronik ortamda ve Şirketimize matbu formlar, tebligat, posta yoluyla iletilmesi veya yasal merciler tarafından tebliğ edilmesi halinde fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen aşağıda sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlemektedir.

 

Şirketimizin İşlediği Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Şirketimizin Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

Açık rızanızın bulunması.

Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, e-ticaret faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca Şirketimiz tarafından veri paylaşımı ve muhafazası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirilmesi.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İnternet Sitesi’nde yer alan ürün ya da hizmet gruplarının satın alımı süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin kurulması için gerekli olması.

Üyelik sözleşmenin kurulmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, İnternet Sitesi Üye profilinin oluşturulması ve kapatılması süreçlerinin yönetilmesi, e-ticarete ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

Üyelik sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, İnternet Sitesi vasıtasıyla satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, e-ticarete ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.

Ödeme Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi.

Teslimat Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

Sipariş verdiğiniz ürünün teslimat süreçlerinin takibi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi.

İşitsel Kayıt Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, siparişlerinize yönelik destek faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, İnternet Sitesi’ne ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi, hukuki taleplerinizin cevaplandırılması, ilgili kişi olarak usulüne uygun olan başvurularınızın incelenmesi ve yanıtlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşılması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.

Tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan ürünlere hızlı ve kolay ulaşabilmenizin sağlanması, Şirketimize ait online satış hizmetleri arasındaki servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması, kullanıcı deneyimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hizmet kalitemizin iyileştirilmesi, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması, İnternet Sitesi Hizmeti operasyonlarının güvenliğinin sağlanması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz.

Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.

Şirketimize ait internet sitesi hizmetleri arasındaki servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması.

 

Şirket kişisel verilerinizi kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak gerekli olduğu ölçüde ilgili alıcı grupları ile paylaşmaktadır:

 

 

 

Şirketimizin Paylaştığı Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Alıcı Grupları

Kişisel Verilerinizin Paylaşılmasının Hukuki Sebepleri

Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Paylaşma Amaçları

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

İştirakler, hizmet sağlayıcı ve iş ortaklarıyla.

Açık rızanızın bulunması.

Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.

Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve e-ticaret faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Hukuki bir ihtilaf olması halinde bir hakkın kullanılması ve korunması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, , Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve iş ortaklarıyla.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz.

Satın almak istediğiniz ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcıyla.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Online Satış Hizmetleri’nden faydalanmanızın sağlanması, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, satın alım süreçlerinin yürütülmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz.

Satın almak istediğiniz ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcıyla.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, Şirketimizin ve ürün satın aldığınız satıcımızın tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

Ürün satıcısı, kargo firmaları, özel kuryelerle.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz,, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortaklarımız, müşteri destek hizmeti veren hizmet sağlayıcılarımız.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri talep ve şikayetlerinin karşılanması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, özel entegratörlerle, teknoloji şirketleriyle, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayan tedarikçilerimiz.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin kontrolü, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, risk tespiti ve analizlerinin yapılması, bilişim, teknoloji ve yazılım hizmetlerinin alınması, hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizinin yapılması.

Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz.

İş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız, bankalar, e-fatura iş ortağı, kargo ve kurye firmaları, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi, fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılması, Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi.

 

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Bu aydınlatma metninin "Hak ve Talepleriniz İçin İletişim" bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 

 

Hak ve Talepleriniz İçin İletişim

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı Başvuru

Kayapa Mh. 1(530) Sk. Dalı Tekstil No:11 A Nilüfer/ Bursa

Noter

Kayapa Mh. 1(530) Sk. Dalı Tekstil No:11 A Nilüfer/ Bursa

 

Şahsen Yazılı Başvuru yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Kayapa Mh. 1(530) Sk. Dalı Tekstil No:11 A Nilüfer/ Bursa adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön ibraz edilmesini rica ederiz.

 

Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi" yazılmasını rica ederiz.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

Aydınlatma Metni Hakkında

Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.